OneTime Access
Tento prístup umožňuje zobrazenie prémiového obsahu v limitovanom čase 1 deň po zaplatení poplatku prevodom na účet. Úhrada poplatku je možná prevodom i kartou.
10.00 EUR
Balík Basic
Úhrada sa vykonáva až po skončení predplatného obdobia, a platí len pre zmluvných zákazníkov! Rozsah poskytovanej podpory nájdete v Servisných poplatkoch.
80.00 EUR/rok
Balík Štandard
Úhrada sa vykonáva až po skončení predplatného obdobia, a platí len pre zmluvných zákazníkov! Rozsah poskytovanej podpory nájdete v Ponuke služieb.
120.00 EUR/rok
Balík Profi
Úhrada sa vykonáva až po skončení predplatného obdobia, a platí len pre zmluvných zákazníkov! Rozsah poskytovanej podpory nájdete v Ponuke služieb.
150.00 EUR/rok
Balík Ultra
Úhrada sa vykonáva až po skončení predplatného obdobia, a platí len pre zmluvných zákazníkov! Rozsah poskytovanej podpory nájdete v Ponuke služieb.
180.00 EUR/rok