Invest MF

Vlastná prezentačná a informačná webová stránka spoločnosti Invest MF s.r.o., ktorá slúži k predstaveniu spoločnosti a prioritne ponuke tvorby webových stránok pod značkou IMF Design.