Obec Košolná

Informačný portál obce na prezentáciu obce a zároveň na splnenie si informačných povinností v zmysle platnej legislatívy. Webové sídlo spĺňa moderné štandardy na správu údajov v informačnom systéme verejnej správy (ISVS) a rovnako tak prísne kritéria na ochranu osobných údajov v zmysle Slovenskej a Európskej legislatívy. Systém je doplnený o množstvo  modulov.

  • Multi-page design
  • Redakčný systém
  • Elektronická úradná tabuľa
  • Špeciálne moduly pre Goverment
  • Interaktívne formuláre
  • Technická podpora