Spoločný OÚ

Informačný portál bol zriadený za účelom zjednotenia informácií obciam v pôsobnosti spoločného obecného úradu. Jedná sa o 42 obcí Trnavského kraja. Portál poskytuje všetky potrebné, legislatívne ošetrené informácie o územnom i stavebnom konaní, ale tiež informácie o ďalších službách v kompetencii úradu. Na stránkach portálu si tiež zákazníci môžu prevziať všetky potrebné tlačivá.

Úrad zabezpečuje oblasti: stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, životné prostredie a sociálne služby.

  • Multi-page design
  • Redakčný systém
  • Elektronická úradná tabuľa
  • Špeciálne moduly pre Goverment
  • Logo
  • Technická podpora