Doména/subdoména: soutt.sk
Provider: WebSupport s.r.o.
Technická podpora: Invest MF s.r.o.
MailAdmin: MailAdmin 1)
WebMail: RoundCube 2)
1) zmena hesla; 2) správa e-mailov
WebHosting: Neznámy (GB)
PHP: 8.0 (zastarané)
MySQL: MariaDB 10.3
Využitie webhostingu (WEB+DATABÁZY+E-MAIL): NEZNÁME
Aktualizácia k: 01.07.2024


 

SOcU TT-ADMINISTRÁCIA

wdt_ID Rok Vyžiadané Spôsob Popis Zrealizované Trvanie (minút) Sadzba Cena celkom
1 2024 01.01.2024 Zmluva Balík predplatených služieb ŠTANDARD 31.12.2024 120.00 120.00
9 2023 11.08.2023 E-mail Úprava nastavení modulov, zmena štruktúry a obsahu 11.08.2023 75 12.00 24.00
10 2023 01.01.2023 Zmluva Balík predplatených služieb ŠTANDARD 31.12.2023 120.00 120.00
Rok
Celkom: € 264.00

Najbližšia úhrada bežnej administrácie (správa obsahu a správa servera) k: 21.01.2025


 

SOcU TT-FAKTURÁCIA

wdt_ID Rok Vystavené Popis Doklad Splatné Uhradené Celkom k úhrade
2 2023 10.01.2024 Pravidelná ročná platba za rok 2023 F2024006 24.01.2024 22.01.2024 144.00
12 2023 20.06.2023 Úhrada služieb mimo pravidelné platby F2023014 05.07.2023 07.07.2023 350.00
15 2022 01.02.2023 Pravidelná ročná platba za rok 2022 F2023003 15.02.2023 08.02.2023 80.00
16 2021 01.02.2022 Pravidelná ročná platba za rok 2021 F2022001 15.02.2022 01.03.2022 80.00
17 2020 10.02.2021 Pravidelná ročná platba za rok 2020 F2021001 24.02.2021 11.02.2021 80.00
18 2020 01.01.2020 Úhrada služieb mimo pravidelné platby F2020005 15.01.2020 10.01.2020 260.00
Celkom: € 994.00


 

Platné zmluvy a dodatky

  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom č. 20200101 (171,0 KB, 1 hits)
You do not have permission to download this file.


  Zmluva o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom č. 20200101 (169,6 KB, 0 hits)
You do not have permission to download this file.