IMFDesign

Pôvodná prezentačná a informačná webová stránka spoločnosti Invest MF s.r.o., ktorá slúžila k predstaveniu spoločnosti a prioritne ponuke tvorby webových stránok pod značkou IMFDesign.
Stránka bola neopraviteľne poškodená.

  • Multi-page design
  • Redakčný systém