Preklady a tlmočenie

Ponuka služieb senior translatora (jazykové aktivity), predovšetkým prekladov a tlmočenia z/do angličtiny a množstva ďalších jazykov. Vysokú kvalitu dosahuje dôrazom na individuálny prístup ku každému zákazníkovi a doplnením prekladateľských softvérov (tzv. nástroje CAT).

  • Multi-page design
  • Redakčný systém
  • Interaktívne formuláre