Čo sa myslí pod zálohou systému?

Podľa vybraného providera sa odvíja potreba tejto aktivity. Niektorí poskytovatelia majú v rámci webhostingu aj možnosť zálohy systému (jedná sa o zálohu FTP, databáz a e-mailov). U iných poskytovateľov je to služba spoplatnená buď absolútne, alebo podľa objemu zálohovaných údajov, čo Vás môže mesačne vyjsť na celkom slušný balík peňazí. Túto aktivitu môže zákazník riešiť aj modulom automatickej zálohy, alebo v spolupráci s nami manuálne, podľa dohodnutých pravidiel.