K čomu sa zaväzujem zmluvou?

K základným pravidlám hry. My pripravíme, sfunkčníme a zverejníme, Vy zaplatíte. My budeme podporovať, udržiavať aktualizovať, Vy poskytnete súčinnosť a načas budete uhrádzať opakované ročné (alebo aj iné dohodnuté) platby za balík podpory. Zmluvou Vás My neobmedzujeme v ničom: trvanie vzťahu je na Vás, spôsob platieb si dohodneme vopred, rozsah spolupráce tiež.