Pomôžete so správou webstránky?

Môžeme, no musia byť splnené určité podmienky. Musí byť robený v systéme, ktorý spravujeme a ovládame (WordPress, Typo3, OpenCart, ale aj PestaShop, Magento, Joomla a Drupal), nie v komerčnom systéme. Musíme mať absolútny prístup k nastaveniam FTP a databáz, a musíme sa dohodnúť na obojstranne výhodnej spolupráci. Ak nie sú splnené všetky podmienky, navrhneme Vám výrobu novej, podobnej webstránky za super cenu !