Pracujete aj s Evom X5?

Tento softvér (Website X5 Evo/Pro) sa využíva na Slovensku aj kvôli jeho slovenskej lokalizácii (mimochodom prispeli sme k SVK lokalizácii už v jeho začiatkoch). Prešiel fantastickými zmenami a jeho jediná nevýhoda (ale v mnohých oblastiach je to výhoda) je že funguje ako off-line systém. Takže podpora v tomto prípade nie je podobná tej ako pri redakčných systémoch, ale môžeme Vám pomôcť tak, že Vám podľa pokynov prichystáme celý projekt a ten Vám dodáme. Obsluhu (máme na mysli zmeny textov a grafiky) už zvládnete pravdepodobne aj sám. V tomto programe vytvárame stabilné, graficky pútavé Vizitky.