Čo signalizuje prehliadač

O nezabezpečených weboch bolo na internete popísaných množstvo článkov. Predpokladajme, že zabezpečené pripojenie už máte, a preveríme Čo signalizuje Váš prehliadač.

Stránka je zabezpečená
Zámok uvidíte vtedy, keď sa budete nachádzať na zabezpečenej stránke, ktorá neobsahuje nezabezpečené časti – tzv. zmiešaný obsah


Stránka s dodatočnými povoleniami
Tak ako predchádzajúce zobrazenie signalizuje, že stránka je kompletne bezpečná, má táto stránka navyše užívateľom udelené dodatočné povolenia, alebo obmedzenia – napríklad zobrazovanie rôznych zápisov URL, alebo obmedzenie pre prístup na stránku z iných krajín. Tieto nastavenia sú zvyčajne uložené v súboroch htaccess.


Stránka so zmiešaným obsahom
Tento symbol sa nachádza na web stránkach, kde je zmiešaný obsah (napríklad obrázky) a Váš prehliadač tento obsah aktívne blokuje automaticky, alebo vďaka nastaveniam. Pokiaľ sa Vaša stránka zobrazuje takto požiadajte technickú podporu o nápravu stavu – zvyčajne sa jedná o nedostatočné nastavenie SSL zabezpečenia.

blank


Stránka nie je zabezpečená
Ak vidíte zámok preškrtnutý červenou čiarou, znamená to, že stránka obsahuje aktívny zmiešaný obsah, a že Váš prehliadač nezabezpečené prvky neblokuje. Zo zobrazenia vyplýva čo signalizuje Váš prehliadač: “Stránka nie je chránená proti odpočúvaniu a útokom”, pri ktorých by mohol útočník z danej stránky ukradnúť Vaše osobné údaje. Ak ste zmiešaný obsah neodblokovali sami v nastaveniach prehliadača, nemali by ste túto ikonu nikdy vidieť.

blank

Okrem toho, že stránky zabezpečíte, nepodceňujte ani ochranu samotného webu proti hackerom. Aktualizácia jadra redakčného systému, všetkých modulov a rozšírení na stránke je nutná z dôvodu ochrany pred jeho poškodením a znefunkčnením. Náklady na následný servisný zásah sú podstatne vyššie ako náklady na ročnú ochranu proti množstvu hrozieb a aktualizácii celého systému. Nepodceňujte ani pravidelné zálohovanie systému, ktoré Vám môže veľmi uľahčiť život v prípade poškodenia obsahu webu.

Ak sú pre Vás tieto texty “španielska dedina” – nechajte to na nás, postaráme sa o bezproblémové fungovanie, a Vy sa môžete venovať vlastným aktivitám.