Snažíme sa o maximálnu bezpečnosť, ale ak chcem byť férový, tak dokonalé zabezpečenie webstránok ani neexistuje. Nepredpokladám však, že náš bežný zákazník bude so svojou webstránkou nejakou výzvou pre skupiny hackerov, skôr môže nastať testovanie zabezpečenia redakčného systému “kde povolí”, a tu Váš web ochrániť môžeme. Zabezpečenie webstránok riešime od správneho nastavenia systému, cez protokol SSL, až po pravidelné aktualizácie jadra systému, ktoré sú v každom našom servisnom balíku. Podmienkou však aj tu je aby Vaše zásahy do systému boli v súlade so snahou o jeho ochranu (bezpečné heslá, neposkytovanie údajov nepovolaným a podobne). Dokážeme aj oveľa viac, ale to už nie je predmetom tejto otázky.

O zabezpečení webstránok sa viac dozviete aj v článku Zabezpečená webová stránka, alebo na stránkach našej podpory v rubrike Blog.