1 Tvorba webstránok (2)

Doba vytvorenia webstránky sa odvíja od:

  • dodania všetkých potrebných podkladov,
  • bezproblémovej komunikácie,
  • rozsahu projektu.

Priemerný web pripravíme do 6-8 týždňov (špeciálne, alebo veľmi rozsiahle môžu trvať aj dlhšie, ale väčšinu času zaberá ladenie a testovanie, alebo pomalá odozva objednávateľa na náš dopyt k súčinnosti). Pri štandardných webstránkach dokážeme túto dobu skrátiť za príplatok na 30 dní, alebo aj na 14 dní. Podmienkou je aby sme nemali rozpracovaný iný termínovaný projekt, a mohli tak všetky kapacity (personálne i časové) sústrediť na Váš web. V prípade VIZITKY dokážeme pripraviť webstránku aj do 7 dní.

Snažíme sa o maximálnu bezpečnosť, ale ak chcem byť férový, tak dokonalé zabezpečenie webstránok ani neexistuje. Nepredpokladám však, že náš bežný zákazník bude so svojou webstránkou nejakou výzvou pre skupiny hackerov, skôr môže nastať testovanie zabezpečenia redakčného systému “kde povolí”, a tu Váš web ochrániť môžeme. Zabezpečenie webstránok riešime od správneho nastavenia systému, cez protokol SSL, až po pravidelné aktualizácie jadra systému, ktoré sú v každom našom servisnom balíku. Podmienkou však aj tu je aby Vaše zásahy do systému boli v súlade so snahou o jeho ochranu (bezpečné heslá, neposkytovanie údajov nepovolaným a podobne). Dokážeme aj oveľa viac, ale to už nie je predmetom tejto otázky.

O zabezpečení webstránok sa viac dozviete aj v článku Zabezpečená webová stránka, alebo na stránkach našej podpory v rubrike Blog.

4 Registrácia do systému (1)

Povinné: Užívateľské meno, E-mail, Heslo, Webová stránka, keďže prístup je viazaný na existujúcu web stránku (uvediete napr. www.vymyslena.sk)
Nepovinné: Meno a priezvisko osoby, ktorá bude vstupovať do podpory (pokiaľ bude vstupovať viac osôb, každá musí mať vlastnú registráciu), štát užívateľa, avatar, telefón (najlepšie mobilný z dôvodu zasielania PUSH správ pri technických problémoch, neoprávnenom vstupe, končiacom predplatnom a podobne), biografické informácie, obec a PSČ